Gismondi Gianello
Commercialisti Associati

P.IVA | CF 12294590158
via Ludovico di Breme, 46
20156 - Milano | Italy

tel +39 02 45498414
fax +39 02 36215859

mail
info@studio-gg.it
PEC:
gismondigianello@cgn.legalmail.it

skype
Rossana Gismondi
: rossagi
Luca Gianello: lucadj007